Thiết Bị Vệ Sinh Tự Động

128.000 

    • Sản phẩm dùng tốt cho cả nam và nữ và bổ sung sản phẩm có 2 chế độ
    • Không dùng điện
    • Điều chỉnh được áp lực phun
    • Hỗ trợ người bệnh trĩ, bệnh đường tiêu hóa