Tấm Bạc Che Yên Xe Máy

6.500 

  •  Kích thước: 37x59cm.