Set 17 Hộp Nhựa Có Nắp

97.000 

  • + 4 hộp : 9 x 9 x 4 cm
  • + 3 hộp : 12 x 8 4 cm
  • + 2 hộp : 12 x 12 x 4cm
  • + 2 hộp : 14 x 14 x 6 cm
  • + 2 hộp : 23 x 16 x 8 cm
  • + 2 hộp : 12 x 12 x 14 cm
  • + 2 hộp : 14 x 14 x 16 cm