Quạt Gấp Gọn Đa Năng

380.000 

     • Có thể gấp gọn tùy ý
     • Thời gian sạc: 4,5h
     • Thời gian sử dụng: 5-24h