Ống Nhòm Nikula 2 Mắt 10×22

166.000 

  • Độ phóng đại: 10 x 25
  • Mục tiêu: 30 mm
  • Phạm vi ngắm: 107 – 1000m
  • Kích thước tối thiểu: 118mm x 31mm
  • Kích thước tối đa: 182mm x 31mm