Nắp Giữ Nước Bồn Rửa Chén

5.500 

  • Kích thước: 10cm.