Móc Khóa Dao Đồng Xu

24.000 

  • Kích thước: Mở rộng: 65mm, đóng: 43mm