Kệ Treo Dép Đa Năng

27.500 

    • Giá gồm có 2 giá nhỏ gấp gọn, có thể tùy chỉnh mở hoặc đóng tùy ý.
    • Tối đa đỡ được 3 đôi dép
    • Kích thước :6*5*30cm