Kệ Gắng Toilet Có Móc

42.000 

+ Kích thước: 34 * 15 * 7 cm.