Gạt Tàn Gắn Dưới Bàn

26.000 

  • Gạt tàn xoay tàn hình dán dưới bàn, có thể tách rời và dễ vệ sinh…
  • Kích thước : 11 * 11,5 * 3,5cm
  • Tinh tế và nhỏ gọn, dễ bảo quản