Dù Nở Hoa 95cm

38.500 

  • chiều dài chồng khoảng 24cm
  • đường kính mở khoảng 95cm
  • chiều cao khoảng 64cm