Đèn Led Sân Khấu Nguồn USB

42.000 

    • Sản phẩm sử dụng nguồn USB,
    • An toàn và không cần sử dụng nguồn bên ngoài