Đèn Kẹp Bàn Đa Năng

137.000 

  • Sử dụng bóng đuôi E27 thông dụng