Đai Chống Gù Chỉnh Cột Sống

47.000 

  • Định hình cột sống, vai và lưng