Chuột Không Dây Mỏng

39.000 

 Kích thước: 110 x 57 x 21 (mm)